10 januari 2018

SSU deltar på African committee i Sydafrika

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU är medlem i den internationella paraplyorganisationen International Union of Socialist Youth, IUSY. Organisationen samlar unga socialdemokrater från hela världen för att dela erfarenheter, skapa samarbeten och stärka socialdemokratin globalt.

IUSY African committee, som samlar socialdemokratiska ungdomsorganisationer från den afrikanska kontinenten, träffades denna gång i Sydafrika. SSU var under konferensen representerade av Paulina Granberg, förbundsstyrelseledamot SSU, och Klara Linder, förbundsstyreledamot SSU tillika ledamot i förbundsstyrelsens internationella kommitté.

Det händer mycket på den afrikanska kontinenten och för oss i SSU är det därför viktigt att vara på plats för att få en mer fördjupad insyn i den socialdemokratiska rörelsen i våra afrikanska systerorganisationer. Under konferensen fick vi även möjlighet att, som en av programpunkterna, prata om demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter där vi både delade med oss av hur vi i Sverige jobbar med dessa frågor, nationellt och internationellt, samt fick ta del av utmaningar och arbetet i de afrikanska länder som fanns representerade under konferensen. På sina håll är ämnet mänskliga rättigheter och i synnerhet frågan om HBTQ-personers rättigheter, fortfarande kontroversiellt. Det var därför ett bra tillfälle att prata om hur vi som socialdemokrater kan fortsätta kämpa för att stärka mänskliga rättigheter och se till att dessa gäller alla.

Det är stora utmaningar flera av de afrikanska länderna står inför, gemensamt för alla länder representerade är den höga arbetslösheten. I Zimbabwe ligger den exempelvis på närmare 90 %. Med en majoritet av befolkningen i arbetslöshet och en regering präglad av korruption arbetar de unga politikerna i motvind. Att ses, utbyta erfarenheter och tankar är därför också viktigt för ett fortsatt engagemang. Konferensen antog även ett antal resolutioner, beslut som den afrikanska kommittén ska arbeta för. En fortsatt fördjupning av demokrati och ett fortsatt arbete för ett fritt Västsahara var två av dem.

SSU:s arbete för rättvisa och jämlikhet finner inga nationsgränser. Vi lever i en orolig värld med fattigdom, svält och krig som drabbar människor varje dag. I en sådan tid är det av största vikt att vi stärker banden till jämlikhetskämpar även utanför vårt eget land. Kampen för jämlikhet kan aldrig vara en nationell angelägenhet. Den internationella solidariteten är vår väg för en rättvis värld.