5 maj 2017

I årets avtalsrörelse kräver LO-förbunden Fastighets, Seko och Elektrikerna en låglönesatsning vilket innebär att de som tjänar under 24.000 kronor ska få en högre löneökning än de som tjänar mer. Det är en viktig satsning för jämställdheten eftersom det ofta är kvinnor som har lägst lön. Det är också en viktig satsning för jämlikheten eftersom det minskar löneklyftorna. I avtalet inom industrin som sätter “märket” för löneökningarna enades parterna om en låglönesatsning. Låglönesatsningen är därför någonting som ska omfatta alla arbetare oavsett i vilken branch man arbetar i.

Almega, som är en arbetsgivarorganisation, vägrar att gå med på låglönesatsningen och andra villkorsförbättringar. Därför tvingas nu flera förbund strejkvarsla för att få igenom sina krav. Genom Almegas agerande hotas viktiga samhällsfunktioner som tåg, tunnelbana och lokalvård. Det tycker vi i SSU är oacceptabelt och oansvarigt. Som LOs ungdomsförbund stödjer vi i SSU de förbund som tvingats varsla för att få igenom sina krav.

Ola Palmgren, facklig-politisk ledare SSU
Siri Reinhag, facklig-politisk ombudsman SSU