7 april 2017

SSU har sedan tidigare lanserat Elevlöftet som sitt främsta krav inför S-kongressen den 8 april. Nu ställer sig Socialdemokraterna i Södra Älvsborgs kongressdelegation bakom SSU:s krav.

Elevlöftet innehåller förslag som ska öka likvärdigheten i skolan och ge alla elever samma chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

Jag är glad över att Södra Älvsborg inser vikten av att göra upp med skolsegregationen och ge alla elever ett löfte om en jämlik skolgång, säger Philip Botström, förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.

Ökad press när flera S-distrikt ställer sig bakom SSU
Pressen ökar nu på partiledningen, när flera tunga aktörer ställer sig bakom SSU:s krav. Socialdemokraterna i Skåne, Norrbotten, Jönköping, Uppsala, Värmland och flera andra partidistrikt samt LO-förbund har meddelat att de ställer sig bakom Elevlöftet. SSU kommer fram till kongressen fortsätta opinionsbilda för att samla stöd för Elevlöftet, och har goda förhoppningar om att få med sig fler Socialdemokratiska partidistrikt.

Att satsa på utbildning och bryta skolsegregationen är avgörande för att öka jämlikheten i framtiden. Därför är jag stolt över att Södra Älvsborg har ställt sig bakom elevlöftet, säger Adam Löberg, distriktsordförande för SSU Södra Älvsborg.

Om Elevlöftet
Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Läs mer om förslagen på https://www.ssu.se/ssus-krav-till-s-kongressen-2017/

Var med och stötta SSU:s krav här: ssu.se/elevloftet