18 augusti 2018

Socialdemokraternas vallöfte till Sveriges unga: fler bostäder med lägre hyra

Idag presenterade Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven och SSU:s förbundsordförande Philip Botström i Uppsala ett antal socialdemokratiska vallöften för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få en första bostad. I Socialdemokraternas starka samhälle ska alla unga kunna flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv.

Satsning på ungdomsbostäder
Det byggs mer än på 40 år, men det byggs för få bostäder som unga har råd med. Allt för många unga tvingas bo kvar hemma och förvägras påbörja sitt vuxenliv. Det minskar ungas frihet och hindrar dem från att flytta dit det finns arbete och studier, vilket hämmar tillväxten. Socialdemokraterna vill därför införa så kallade ungdomsbostäder. En ny boendeform som studentbostäder fast för unga som arbetar. Socialdemokraterna vill också öka det statliga investeringsstödet till både ungdomsbostäder och studentbostäder.

–En trygg bostad ska inte vara en lyxvara för några få med rika föräldrar, utan en rättighet för alla unga. Därför vill vi bygga fler ungdomsbostäder med lägre hyra så att alla unga kan flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Kompiskontrakt
Socialdemokraterna föreslår också att man på kommunal nivå ska införa möjligheten att teckna så kallade kompiskontrakt. Det innebär att unga kan teckna hyreskontrakt tillsammans med en vän och på så sätt dela på hyreskostnaden. Det främjar rörligheten och utnyttjar befintligt bostadsbestånd effektivare vilket gör att fler unga kan etablera sig på bostadsmarknaden. Det har införts med goda resultat i exempelvis Stockholm och är ett förslag SSU drivit på för i många kommuner.

–Att införa kompiskontrakt är en smart reform som SSU lokalt drivit på för länge. Det är ett sätt att göra det billigare och enklare för unga att ta ett första steg ut på bostadsmarknaden, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Kontrast mot högern
De här förslagen står i kontrast mot Moderaterna och Sverigedemokraternas förslag att införa marknadshyror vilket skulle leda till höjda hyror på uppemot 50% för unga. Det stora hindret för unga att hitta en bostad är att det är för dyrt, då vill Moderaterna och Sverigedemokraterna göra det ännu dyrare. Det är fel väg att gå. Sveriges unga behöver fler billiga hyresrätter, inte chockhöjda hyror.

Socialdemokraternas vallöften:

  • En ny boendeform – ungdomsbostäder – ska införas. På samma sätt för studentboenden vill vi göra det möjligt att bygga små lägenheter riktade till unga som arbetar.
  • Minskade byggkrav för att kunna bygga riktigt små lägenheter.
  • Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostäder. Höja regeringens nuvarande investeringsstöd för fler billiga hyresrätter.
  • Ge Akadamiska Hus ett uppdrag att ta fram typhus för studentbostäder, vilket är effektivt för att få ner byggkostnader och öka byggtakten.
  • Införa kompiskontrakt. Det innebär en möjlighet för vänner som vill bo tillsamamns att teckna ett hyreskontrakt tillsammans. På så sätt kan hyreskostnaderna delas på och befintligt bostadsbestånd användas effektivare.

Läs mer om förslagen på https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nytt-s-forslag-fler-bostader-till-unga/