9 november 2017

Metoo visar att sexuellt våld är ett stort samhällsproblem som drabbar kvinnor dagligen. I kölvattnet av Metoo har flera röster höjts för att män måste ta ett större ansvar och aktivt delta i jämställdhetsarbetet. Därför går SSU:s förbundsordförande Philip Botström från ord till handling genom att ta initiativ till en killmiddag med alla manliga ordföranden för de politiska ungdomsförbunden.

Män både problemet och lösningen
Det är ingen slump att 99% av de som begår sexualbrott är män. Det är resultatet av en skev och hämmande mansnorm som genomsyrar hela samhället. Det är dags att prata mer om pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet.

Metoo visar tydligt att det är män som är både problemet och lösningen på hur vi bekämpar sexualbrott i Sverige. Män, och i synnerhet vi manliga makthavare, har därför ett ansvar för att lyfta de här frågorna, både utåt och i våra egna organisationer, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU

Krävs politisk förändring
Metoo-intiativet får inte stanna vid en hashtag, utan det ställer krav på politisk förändring. Därför bjuder Philip Botström in sina manliga motparter i de andra politiska ungdomsförbunden med demokratiska värderingar för att prata om mansrollen med ambitionen att enas kring politiska lösningar framåt.

I många frågor ska de politiska ungdomsförbunden tycka olika, men i den här frågan tycker jag det skulle visa en viktig signal om vi kunde visa handlingskraft, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Om killmiddagen
Philip Botström, förbundsordförande för SSU, har bjudit in till en killmiddag den 21:e november med alla manliga ordföranden för de politiska ungdomsförbunden med demokratiska värderingar. Killmiddag är en metod som utvecklats av jämlikhetsstiftelsen Make Equal. Ambitionen med #killmiddag är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Se Philips inbjudan: https://www.facebook.com/philip.botstrom.ssu/videos/1952212555033668/

Läs mer här: http://killmiddag.se/