17 augusti 2017

VI LEVERERADE PÅ SSU:S FÖRBUNDSKONGRESS! 👏⭐
Våra 13 ombud fick igenom följande förslag som nu hela SSU-förbundet kommer att driva:
VÄLFÄRD:
– Psykiatri reform. Helhetsgrepp + handlingsplan för att främja hälsa och rusta primärvård.
– Ökade resurser (pengar och personal) och fler metoder till beroendevård.
– Utfasning av hyrpersonal inom sjukvården.
– Ökade ambitioner inom hälso- och sjukvården, som skall resultera i fler vårdplatser.
– Vård för intersexpersoner.
– Psykambulanser i alla län. Infrastruktursatsningar mot suicid, sprututbyten och specialiseringstjänstgöring för psykologer.
– Gratis mensskydd.
– Avdragsgiltig fackavgift.
INTERNATIONELLT:
– Feministisk utrikespolitik som inkluderar hbtq-perspektivet som ska genomsyra i bland annat FN:s arbete.
– Ett internationellt regelverk för frihandel.
– Införa en nedrustningsnorm av kärnvapen som är i enlighet med FN:s avtal om global kärnvapenförbud.
UTBILDNING:
– Höjt fribelopp på CSN.
– Nedskrivet CSN-lån för vissa akademikeryrken på glesbygden.
– Obligatorisk förskola från 3 års ålder.
– Avgiftsfri 30-timmars förskola i veckan.
– Pantkartonger på varje skola.
Många av förslagen har våra medlemmar runt om i hela länet skrivit motioner om och fått igenom dem under våra distriktskongresser 2016 & 2017. Nu kommer hela SSU Sverige att driva detta inför kommande budgetförhandlingar i riksdagen och valrörelser. BRA JOBBAT HELA DELEGATIONEN!