6 april 2017

SSU har sedan tidigare lanserat Elevlöftet som sitt främsta krav inför S-kongressen den 8 april. Nu ställer sig Socialdemokraterna i Norrbottens delegation bakom SSU:s krav.

Elevlöftet innehåller förslag som ska öka likvärdigheten i skolan och ge alla elever samma chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

Jag är glad över att S i Norrbotten inser vikten av att göra upp med skolsegregationen och ge alla elever ett löfte om en jämlik skolgång, säger Philip Botström, förbundsordförande – SSU.

Ökad press när flera S-distrikt ställer sig bakom SSU
Pressen ökar nu på partiledningen, när flera tunga aktörer ställer sig bakom SSU:s krav. Socialdemokraterna i Jönköping, Uppsala Län, Västernorrland, Östergötland, Värmland, Skåne och flera LO-förbund har meddelat att de ställer sig bakom Elevlöftet. SSU kommer fram till kongressen fortsätta opinionsbilda för att samla stöd för Elevlöftet, och har goda förhoppningar om att få med sig fler Socialdemokratiska partidistrikt.

Om Elevlöftet
Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Läs mer om förslagen: https://www.ssu.se/ssus-krav-till-s-kongressen-2017/

Stötta SSU:s krav här: ssu.se/elevloftet