30 mars 2017

Fackförbundet Kommunal ställer sig nu bakom SSU:s krav inför S-kongressen. SSU vill att Socialdemokraterna ska ge Sveriges elever ett löfte om att stå på deras sida genom att förändra de systemfel som skapar segregation och ojämlikhet i skolan.

– Kommunal är en viktig del av arbetarrörelsen. Därför känns det fantastiskt att de nu ställer sig bakom att alla elever ska få lika chans i skolan. Kommunals stöd ökar sannolikheten att våra krav går igenom, säger Andrea Törnestam, förbundssekreterare för SSU.

Elevlöftet innehåller en rad förslag för att ge alla elever lika chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv. Dessa krav ansluter sig Kommunal nu till.

– Självklart står Kommunal bakom krav på en jämlik skola som ger alla elever lika chans att lyckas, säger Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.

Kommunal driver själva ett antal frågor inför Socialdemokraternas kongress. Förbundet vill att anställda inom vård och omsorg ska få gratis arbetskläder, att undersköterska ska bli ett legitimerat yrke och att allmän visstid ska avskaffas.

Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Vill du också kräva att Stefan Löfven ställer sig på elevernas sida? Gå in på ssu.se/elevloftet och gör din röst hörd.