17 maj 2019

Leif Pagrotsky: EU måste tackla växande klyftor för att hindra fler Brexit – ger stöd till SSU-förslag

Leif Pagrotsky och SSU:s kandidat till EU-parlamentet Linus Glanzelius vill med fyra förslag stärka EU:s arbete mot klyftor. Tillväxten måste komma alla till del, annars växer högerpopulismen.

Många oroar sig för den politiska utvecklingen. Högerextrema och konservativa krafter växer sig allt starkare. Men vi vet att Brexit, Trump och högerpopulismens frammarsch i Italien inte växer fram av sig själv. De senaste åren har klyftorna vuxit, och de allra rikaste har ökat sin andel av de samlade inkomsterna. Här i EU upplever många att de inte är med på vinnartåget, utan snarare lämnas kvar själva. Särskilt ser vi en ökande polarisering mellan stad mot land, där de senare i högre grad upplever sig som förlorare i EU.

– EU är bra för jobben och för konsumenterna. Men det räcker inte. Ökade klyftor riskerar att knäcka EU. Jag tycker EU borde göra mer för att faktiskt öka jämlikheten, säger Leif Pagrotsky. Fler måste uppleva att livet blir bättre och att EU är till för dom. Bara då kan vi stoppa de högerextrema och den växande populismen. Därför tycker jag förslagen är intressanta.

De växande klyftorna och försämrade arbetsvillkor skapar frustration och ilska. Om man vill göra något åt den växande högerextremismen måste man göra något åt de skenande klyftorna. EU ska vara till för vanligt folk, inte för de allra rikaste.

– Jag vill till EU för att stärka jämlikheten – och stoppa högerextremismen. Därför kommer jag driva på för de här fyra frågorna i EU, säger Linus Glanzelius, SSU:s kandidat till Europaparlamentet på plats 8 på Socialdemokraternas lista.
Linus Glanzelius förslag för att minska klyftorna:
Stäng ner skatteparadisen med alla möjliga medel. Om det krävs ska ekonomiska och politiska sanktioner användas mot stater som inte samarbetar.

Inför en europeisk insatsstyrka mot gränsöverskridande skattefusk och penningtvätt.
Stärk kraven på bankernas externa och interna tillsyn. Den tillsynen bör bankerna själva stå för.
Inför ett europeiskt förmögenhetsregister. Idag vet vi knappt hur stor ojämlikheten har blivit. Vi måste kunna samla information om den skeva fördelningen i vår ekonomi för att kunna motverka den.

*Förslagen utgår från en rapport med förslag på hur EU kan bli mer jämlikt (alternativt idag) som producerats av SEK (Socialdemokratiska ekonomklubben).