9 juni 2019

Hellre extra val än ökade klyftor – SSU villkorar stödet för Januariavtalet med jämlikhetsklausul

SSU gav sitt stöd till Januariavtalet som Socialdemokraterna ingick i med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Det löste regeringskrisen, möjliggjorde en socialdemokratisk ledd regering och politik samt utestängde SD från avgörande inflytande. SSU:s fortsätta stöd kommer inte vara ovillkorligt, den socialdemokratiskt ledda regeringens samlade politik måste minska klyftorna. Därför har SSU tagit fram en Jämlikhetsklausul.

SSU:s jämlikhetsklausul beskriver villkoren som behöver uppnås för att SSU ska ge sitt fortsatta stöd till regeringssamarbetet. I Januariavtalet framgår att jämlikheten ska öka men det försvåras av liberala skattesänkningar för höginkomsttagare. Det krävs därför betydande jämlikhetsreformer som kompensation om Socialdemokraterna ska behålla sin trovärdighet.

SSU kommer granska regeringens budgetproposition 2019 och kommande budgetar efter hur väl de uppnår uppsatta kriterier som mäter hur jämlikheten påverkas. Om regeringssamarbetets budgetar inte når upp till kraven i klausulen vill SSU ha ett extra val. Det bör även vara regeringens budskap till Centerpartiet och Liberalerna, att de får välja mellan jämlikhetsreformer eller extra val.

Trenden med ökade klyftor och segregation har pågått de senaste 30 åren. I Sverige finns ett starkt folkligt stöd för ökad jämlikhet. I flera länder där socialdemokrater medverkat till att genomföra borgerlig ekonomisk politik går det väldigt dåligt för våra systerpartier, Tyskland och Nederländerna är exempel på detta.

”Om jämlikheten inte ökar kommer vanligt folk vara de stora förlorarna, S kommer tappa trovärdighet och förtroende. Vinnarna är ofta högerextrema populistpartier. Det vore sämsta möjliga utfall för Sverige och för partiet. Om en S-ledd regering inte får igenom sin jämlikhetspolitik för att två borgerliga samarbetspartier bromsar jämlikhetsreformer, är det bättre med extra val” säger Philip Botström, SSU:s ordförande.

SSU har flera förslag på hur jämlikheten kan öka. Här är några:

  • Höjda studiemedel och utbyggd högskola
  • Bygg fler billiga hyresrätter
  • Höj skatten på kapital där 9 av 10 kronor idag går till de 10 % rikaste i Sverige
  • Bygg ut kollektivtrafiken
  • Gör tandvården till en del av den vanliga sjukvården