8 november 2018

Frågor och svar angående Kvällspostens rapportering 8 november

I Kvällsposten 8 november framkommer nya uppgifter om att förtroendevalda inom SSU Skåne ska ha agerat i strid med SSU:s värderingar och principer. Bland annat har SSU Malmö bjudit in en ifrågasatt imam från den salafistiska rörelsen.

”Jag ser mycket allvarligt på Kvällspostens uppgifter. SSU:s nationella granskningsfunktion har stängt av de medlemmar som omnämns i artikeln under tiden som det pågår en djupare granskning av uppgifterna. Om det stämmer att förtroendevalda i SSU Skåne har agerat på ett sätt som strider mot våra värderingar kommer vi agera resolut emot det. Det finns ingen plats för extrema åsikter inom SSU.” säger förbundssekreterare Andrea Törnestam

Kände förbundet till de här uppgifterna om SSU Skåne?
SSU-förbundet fick vetskap om uppgifterna i samband med Expressens granskning. Uppgifterna fördes direkt vidare till förbundets nationella granskningsfunktion. Granskningsfunktionen har beslutat att stänga av de medlemmar som omnämns i artikeln med omedelbar verkan, i väntan på en djupare granskning.

Under förra veckan uppmanades tre förtroendevalda att avgå efter att det framkommit uppgifter om de agerat på ett sätt som strider mot SSU:s grundläggande värderingar.

Hur agerar ni på de uppkomna uppgifterna?
När SSU-förbundet tog del av uppgifterna som påstår att flera medlemmar inom SSU Skåne har agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värderingar skickades samtliga ärenden vidare till granskningsfunktionen. Granskningsfunktionen har beslutat att stänga av de omnämnda medlemmarna från all verksamhet fram tills dess att uppgifterna utretts djupare.

SSU-förbundet har sedan tidigare krävt att SSU Skåne inom tre veckor ska inkomma med en åtgärdsplan för hur de ska kunna återupprätta förtroende internt och externt samt säkerställa att det inte finns en tolerans för sympatier som strider mot SSU:s värdegrund i deras verksamhet. Om förbundsstyrelsen inte anser åtgärdsplanen vara tillräcklig kommer all finansiering strypas till distriktet.

Är det lämpligt av en SSU-klubb att bjuda in företrädare som har kopplingar till den salafistiska rörelsen i Sverige?
Nej. Att bjuda in personer eller organisationer som strider mot SSU:s grundläggande värderingar till medlemsmöten är inte okej. Antidemokratiska eller extrema åsikter hör inte hemma i SSU.

Ni har tidigare sagt att det rör sig om ett fåtal företrädare?
Utifrån senaste veckans uppgifter har tre personer uppmanats lämna sina förtroendeuppdrag i SSU. Vi utesluter inte att det kan bli fler. SSU-förbundets nyinrättade granskningsfunktion kommer granska och utreda alla uppgifter som förekommer i media eller som inkommer via funktionsbrevlådan. Alla de medlemmar som omnämns i artikeln är avstängda från SSU:s verksamhet fram tills dess att uppgifterna utretts djupare.