8 juli 2017

Politikerveckan i Visby är fullt av politiska utspel, analyser och förslag. Inför Socialdemokraternas dag gick SSU ut med ett tydligt krav: fördubbla pengarna till välfärden.

Inför och under årets Almedalsvecka har SSU satt fokus på välfärden, särskilt vården och skolan. Det finns flera anledningar till det. Framför allt så är det oerhört viktigt att vården fungerar bra och jämlikt. SSU vill se ett Sverige med en vård i världsklass, där din klassbakgrund inte påverkar hur bra och snabb vård du får och där alla kan vara trygga i att vården fungerar när man väl behöver den. Men vårdkrisen, med brist på vårdplatser och resurser, går också ut över personalen. De som jobbar i vården gör hjälteinsatser och ska inte behöva slita ut sig på jobbet. På samma sätt är en jämlik skola helt avgörande för att ge alla unga rättvisa chanser i livet. Men lärarbristen är stor och det behöver byggas nya skolor.

När Sverige växer måste välfärden växa
Under Socialdemokraternas dag presenterade finansminister Magdalena Anderssons en satsning på 20 miljarder mer till välfärden fram till år 2022. Det är bra, men räcker inte för att möta behoven som finns. När Sverige växer måste välfärden växa, och det är Socialdemokraterna som måste leverera bättre vård och skola. Inför och under finansministerns presskonferens på onsdagen gjorde därför ett gäng SSU-medlemmar politiker, journalister och andra tyckare förvånade när man delade ut röda små spargrisar som symboliserade statskassan, med SSU:s välfärdskrav om att dubbla pengarna till välfärden.

SSU-kravet: Fördubbla satsningarna på välfärden
SSU har inför Almedalen slagit fast att ökad jämlikhet i vården är en ödesfråga, att Socialdemokraterna måste ta vårdkrisen på allvar och presenterat konkreta förslag för att lösa krisen. SSU har tydliggjort att sjukvården är en av de viktigaste frågorna och gick inför och under Socialdemokraternas dag ut och krävde stora satsningar på välfärden.

Det behövs 40 miljarder till välfärden de kommande åren. Socialdemokraternas vallöfte om 20 miljarder mer är bra men uppenbarligen inte tillräckligt. Därför måste Socialdemokraterna dubbla pengarna till välfärden.

Pengarna till välfärden behöver användas för att förbättra villkoren för vårdpersonal, genom högre löner, fler kollegor och mer rimlig arbetsbelastning. Fler karriärsteg och möjlighet till utveckling är nödvändigt för att locka fler unga till vårdyrken. Det behövs satsningar på livslång kompetensutveckling så att de som jobbar inom vården ska kunna utvecklas. För att säkra finansieringen behöver förhandlingarna om storregioner återupptas, och staten behöver se till att hjälpa kommuner och landsting så att de kan rekrytera tillräckligt mycket personal. Samtidigt behöver fler skolor byggas, lärare anställas och antalet utbildningsplatser öka. Allt detta kostar pengar.

Mer om SSU:s närvaro i Almedalen
Här kan du läsa mer om vad SSU gjorde under Almedalsveckan.
Vill du hellre se vad SSU gjorde i bild och film, följ SSU på Instagram.
Här hittar du en sammanställning över SSU:s närvaro i press under Almedalsveckan.