30 mars 2017

Delseger!

Under onsdagen blev det klart att ytterligare aktörer ställer sig bakom SSU:s krav inför S-kongressen. De fem fackförbunden inom 6F, det vill säga Byggnads, Elektrikerna, Målareförbundet, Fastighets och Seko, ställer sig på elevernas sida genom att kräva ett elevlöfte.

Elevlöftet innehåller en rad förslag för att ge alla elever lika chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

– Det är jättebra att förbunden inom 6F ställer sig bakom Elevlöftet. Fler och fler av fackförbunden säger nu tydligt att Socialdemokraterna måste åtgärda systemfelen i skolan och ställa sig på elevernas sida, säger Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

SSU kommer fram till kongressen fortsätta opinionsbilda för att samla stöd för Elevlöftet, och har goda förhoppningar om att få med sig fler fackförbund.

Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.