2 november 2017

Den 28–29 oktober arrangerade Ungdomens Nordiska Råd (UNR) sin årliga session. I år var sessionen i Helsingfors och jag var på plats som representant för SSU. Under sessionen deltog politiska ungdomsförbund från hela Norden för att diskutera politik under temat Ett säkert Norden.

Röstantalet under sessionen fördelas efter hur stort ens moderparti är i Nordiska Rådet vilket gjorde att jag som representant för SSU hade flest röster av alla delegater som var på plats. Under sessionen arbetade vi likt under en SSU-kongress först i utskott och sedan var det debatt i plenum. Jag och de andra representanterna från FNSU (Förbundet Nordisk Socialdemokratisk Ungdom) spred ut oss i olika utskott. Jag arbetade i utskottet för internationell politik som hanterade frågor om migration, EU och säkerhetspolitik.

Efter utskottsarbetet var det dags för debatter i plenum där alla delegater hade chans att diskutera resolutionerna. Det blev bland annat heta debatter om yttrandefrihet, aborträtten och föräldraförsäkringen.

Jag och de andra socialdemokraterna på plats var bland annat med och drev igenom att UNR har resolutioner inom följande områden:
• Ett frivilligt nordiskt militärt samarbete.
• Upphävd geo-blockering i Norden.
• Ett starkare och fungerande system med utsläppsrätter på EU-nivå och minskade kolutsläpp i Norden.
• Gemensamt pantsystem i hela Norden.
• Sexuella minoriteters rätt att få donera blod.
• Att ingen ska utvisas till länder där de är i livsfara.

Under sessionen valdes även ett nytt presidium. Till ny president för UNR valdes Kati Systä från Finland som representerar Grön Ungdom i Norden.

Emilia Friberg. ledamot i SSUs förbundsstyrelse