20 oktober 2017

De senaste dagarna har nätet fyllts av berättelser om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo. Kvinnor världen över har delat med sig av berättelser om sextrakasserier i sin vardag. Kampanjen är viktig för att den belyser hur vanligt problemet är och att övergrepp sker dagligen av klasskamrater, arbetskollegor eller pojkvänner.

När jag läser alla inlägg från tjejkompisar och bekanta som delar berättelser om sexuella övergrepp de har varit med om i skolan, på arbetsplatsen eller på krogen blir jag både förbannad och beslutsam. Förbannad över att vi inte kommit längre. Beslutsam om att politiken behöver göra mer än vad som hittills gjorts. Nu behövs det mindre snack och mer verkstad för att alla tjejer och kvinnor ska vara trygga i sin vardag. Samhället måste bli mycket hårdare mot sexualbrotten och dess orsaker. SSU kräver följande åtgärder:

1. Inför en samtyckeslag NU
Sex ska alltid ske med samtycke. Om den ena personen inte samtyckt är det ett övergrepp. Det är viktigt att det slås fast i vår lagstiftning. Jag är glad över att sexualbrottskommittén i bred enighet över blockgränsen lämnat förslag om en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen. Men nu behöver regeringen snabba på utredningsprocessen och lägga ett skarpt lagförslag på riksdagens bord.

2. Prioritera sexualbrott och skärp straffen
Att polisanmälningar för sexualbrott hamnar på hög är oacceptabelt. Nu när polisen äntligen får mer resurser måste det också leda till att utredningarna prioriteras upp. Straffen för sexualbrott måste även skärpas med större krav på rehabilitering. Offer ska inte mötas av ett handlingsförlamat rättsväsende. Kvinnorna får alltid leva med konsekvenserna av övergreppet men allt för sällan gäller detsamma för gärningsmannen.

3. Män måste ta mer ansvar – börja i tidig ålder
Det är ingen slump att 99% av de som begår sexualbrott är män. Det är resultatet av en skev och hämmande mansnorm som genomsyrar hela samhället. För att förebygga sexualbrott måste vi krossa mansnormens starka våldskultur. Vi måste prata mer om pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det här är ett arbete som måste prioriteras högre redan i tidig ålder. Sex, samtycke och samlevnad måste bli ett eget ämne i grundskolan. Det är endast genom att förändra mansrollen som vi på riktigt kan få ett samhälle fritt från sexuellt våld.

4. Stabil finansiering till civilsamhället
I det förebyggande arbetet är civilsamhällets roll avgörande, där finns ofta de viktigaste ledarna och förebilderna för unga. Därför måste civilsamhället ha tillräckligt med resurser och förutsättningar att jobba med normkritik på bred front. Alltifrån organisationer som FATTA, Män för jämställdhet till idrottsrörelsen har en ovärderlig roll i att definiera en ny mansnorm. Tjej-och kvinnojourer behöver långsiktig finansiering, istället för kortsiktiga projektpengar, för att bedriva en hållbar verksamhet när kvinnor har utsatts för mäns våld.

Genom att både vara hård mot sexualbrotten men också dess bakomliggande orsaker kan vi skapa ett samhälle där alla tjejer och kvinnor känner sig trygga och äger rätten över sin egen kropp. För Sveriges största feministiska politiska ungdomsförbund, SSU, är detta av främsta prioritet.

Philip Botström, förbundsordförande SSU