10 april 2017

Delsegrar för Elevlöftet

Idag har SSU fått igenom flera delar i Elevlöftet på S-kongressen, bl.a. ökade statsbidrag till kommunerna och satsningar på elevhälsan.

Mer pengar till skolan
SSU har inför S-kongressen drivit på för att öka de generella statsbidragen för att säkra skolans långsiktiga finansiering. Nu har kongressen beslutat om en skrivning som handlar om att öka de statliga resurserna till välfärden. Det innebär att kongressen binder upp Magdalena Andersson att öka de generella statsbidragen till kommunerna de kommande åren.

– SSU har drivit på för att de generella statsbidragen ska öka. Nu finns det en skrivning som binder upp Magdalena att ge mer resurser till kommunerna de kommande åren. Det är en seger för SSU, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Elevhälsan ska stärkas
SSU har inför S-kongressen drivit på för satsningar på elevhälsan för att stoppa den psykiska ohälsan bland unga. Därför välkomnar SSU att kongressen slagit fast att elevhälsan ska få mer resurser och prioriteras.

– S-kongressens beslut att stärka elevhälsan för att stoppa den psykiska ohälsan bland unga är en seger för SSU och framförallt för Sveriges elever, säger Philip Botström