8 mars 2018

Internationella kvinnodagen är en dag då vi kan känna stolthet över de framsteg som tagits för jämställdheten i vårt land – men främst en dag då vi kraftsamlar mot de orättvisor som kvarstår. Sverige är en av världens mest jämställda länder, men vi har mycket kvar att göra för att Sverige ska bli jämställt på riktigt. Att skapa en samtyckeskultur redan i skolan är ett av dem viktigaste insatserna vi kan göra idag för att skapa ett jämställt samhälle imorgon.

Det börjar långsamt men säkert röra på sig efter höstens jämställdhetsrevolution #metoo. Snart har vi en samtyckeslag på plats som slår fast det självklara: att allt utom ett ja är ett nej. Häromdagen lämnades en kravlista från 65 av #metoo-uppropen över till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Bransch efter bransch har lyft behoven av att vidta politiska åtgärder för att arbetslivet ska vara en trygg plats för kvinnor att vara på. Steg tas för att #metoo inte bara ska stanna vid en hashtag.

Men en röst som vi tycker inte lyfts tillräckligt i diskussionerna är elevernas berättelser. Faktum är att Sveriges största arbetsplats, skolan, idag inte är en plats där tjejer kan vistas fritt och på lika villkor. Enligt polisen är skolan den offentliga plats där flest sexuella ofredanden äger rum. Det visade inte minst hashtagen #tystiklassen, där flera hundra berättelser strömmade in om hur sexuella trakasserier är vardag i skolan. Det är ett svek från vuxenvärlden att elever dagligen utsätts för sexuella trakasserier utan att få hjälp. Vi är skyldiga alla som varit modiga nog att berätta att göra allt vi kan för att skolan ska vara en trygg plats för alla.

Allt för ofta får tjejer höra att “det är ju bara för att han gillar dig” eller “kärlek börjar alltid med bråk” när de berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Men det sänder tydliga signaler till både tjejen och killen: att vuxna inte tycker att tjejers rätt till sin kropp behöver respekteras och att killar inte behöver hållas ansvariga för sina handlingar. De här skadliga idealen gör att många unga killar inte vet, eller inte bryr sig om, var gränsen för sexuella övergrepp går. Det kan vi inte acceptera.

Skolan måste vara en plats där alla elever känner sig trygga. Samma lagar som gäller i resten av samhället, där män hålls ansvariga för sina handlingar, måste gälla även i skolan. Vi kräver nolltolerans mot sexuella ofredanden i skolan och att skolan agerar i de fall de sker. Skolan ska självklart stå på offrets, inte förövarens sida. Bara så kan vi skapa en arbetsmiljö där unga lär sig och utvecklas på lika villkor. Skolan får inte vara en plats där sexuella övergrepp normaliseras.

Det är också i skolan som vi har som bäst chans att jobba förebyggande för en kultur där ingen mer ska behöva säga #metoo. Om vi ska skapa en samtyckeskultur i samhället är skolan en självklar plats att börja på eftersom alla går i skolan. Vad vi lär oss om sex och relationer i undervisningen utgör en viktig del i arbetet med att skapa en samtyckeskultur i klassrum och korridorer. Låt oss börja med en sex- och samtyckesundervisning som är likvärdig i hela landet och där samtycke får en självklar plats.

Sexualundervisningen behöver prioriteras upp för att alla individer ska få tillgång till information och samtal kring sex, gränsdragningar och samtycke. Om inte i klassrummet – var ska det i sådana fall finnas en arena för dessa samtal? Genom att prata om sex och samlevnad i skolan kan vi se till att alla unga tidigt får lära sig vad som är acceptabelt samtidigt som vi bemöter den ofta skeva bild av sexualitet och könsroller som skildras i porren, den arena där många unga fortfarande möter sex för första gången. Samtycke måste helt enkelt in i läroplanen för att säkerställa likvärdig tillgång till bra sexualundervisning!

Fler måste ta den här situationen på allvar. Precis som vi har lyssnat på branschuppropen under #metoo måste vi se till att berättelser från Sveriges största arbetsplats, skolan, tas på allvar. Vi kommer fortsätta kämpa för en skola som är trygg för alla idag och som kan lägga grunden till en samtyckeskultur imorgon. Vi uppmanar alla att tillsammans med oss fortsätta ställa krav på samtycke i skolan!

Philip Botström, förbundsordförande SSU