10 juni 2020

SSU:s dåvarande ordförande Anna Lindhs tal på Olof Palmes begravning

“Vi som är unga behöver lärare och förebilder. Vi behövde Olof Palme.

Olof Palme tyckte mycket om att dela med sig. Och särskilt mycket, till oss unga. Vi som fick möjlighet att lyssna fick ta del av en rikedom av erfarenhet och kunskaper. Han gav oss en bild av hur ett liv kan vigas, åt att förbättra för andra människor. Solidariteten, kan bli en livsstil. Tack, Olof Palme, för att du gav oss så mycket. Tack för allt du lärde oss.

Vi som är unga vill tro på framtiden. Och i en tid då ångesten över ett hotande kärnvapenkrig växer och när många unga ser med fruktan på framtiden, då tog Olof Palme vår rädsla på allvar och förvandlade den till framtidstro och handlingskraft. Han ledde oss i kampen för avspänning, nedrustning och fred. Olof Palmes sista brev var ställt till supermakternas ledare, med begäran av provstopp för alla kärnvapen. I den sista intervjun sa han, att han hoppades att 1986 skulle bli de stora möjligheternas år. Tack Olof Palme, för att din kamp för framtiden hjälpte oss att tro på den.

Vi som är unga behöver en HEL värld att leva i. Olof Palme hjälpte oss att se, förstå och ta ett ansvar också för missförhållanden utanför vårt lands gränser. Som sann humanist, reagerade han mot och bekämpade orättvisor, förtryck och rasism. Och vi är många som sökt oss till Socialdemokraterna, för att vi där fann internationell solidaritet och samhörighet över gränserna. Tack Olof Palme, för att vi fick din hjälp att förstå världen. Tack för att du gav oss så mycket av din lidelse för rättfärdighet.

Vi som är unga ifrågasätter. Olof Palme följde inte det konventionella och det som var lagom. Han öppnade dörrar, istället för att bara räddhågset knacka. Han klättrade över murar, när de spärrade vägen mot friheten. Han sa sitt hjärtas mening, istället för vad andra tyckte var lämpligt. Tack Olof Palme, för att du visade att politik också kan vara ett skriande rop på rättvisa. Ett uppror mot det som kväver och förlamar.

Vi som är unga behöver visioner. Olof Palme visade att politiken ska vägledas av idéer, moral och känsla. Att politik är mycket mer än teknik och administration. Olof Palmes engagemang gjorde att politiken blev spännande, att människan bakom statistiken inte försvann. Att visionen bakom den lilla reformen inte glömdes bort. Tack Olof Palme, för att du uppmuntrade oss att skapa visioner för framtidens samhälle.

De senaste veckorna har vi sett hur mycket Olof Palme betydde och hur stor saknaden efter honom är. Det har varit många ungdomar, många tonåringar, många föräldrar med små barn, som köat i timmar för att skriva sina namn i kondoleansböckerna. För att gråta sin sorg vid mordplatsen. Och för att gå i de högtidliga fackeltågen. Det är också deras tack som jag nu vill uttrycka. Tack Olof Palme. Tack från de socialdemokratiska ungdomarna. Tack från ungdomarna i Sverige och många andra länder. Och vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna, utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer.

Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga, ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten. Kampen för ett öppet och fritt Sverige, utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig, blir att föra ditt budskap vidare. Som Helga Henschen skriver i sin dikt: Tala, du som ännu har läppar. Ord kan bli solar, ord kan bli floder. Ord kan öppna portar och bygga broar. Ord kan störta tyranner, om tillräckligt många av oss beväpnar sig med ord. Tala, tala. Det är vår skyldighet mot de som talade medan de ännu hade läppar.”

Foto: Lars Jansson