22 juli 2022

EXIT får SSU:s antirasistiska 22 juli-utmärkelse 2022

Varje år minns SSU med stor saknad våra vänner i AUF som mördades på Utøya. Våra kamrater är döda, men deras idéer ska alltid leva vidare genom oss. Kampen mot högerextremism måste hela tiden fortsätta för att det som hände på Utøya 2011 aldrig ska kunna hända igen.

Mottagaren av 22 juli-utmärkelsen 2022 är avhopparverksamheten EXIT. Foto: Emil Nordfjell, SSU.

I år är det elva år sedan terrordådet och SSU delar för sjätte året ut 22 juli-utmärkelsen till en antirasistisk förebild som under året gjort betydande insatser mot högerextremism.

2022 är det EXIT som tar emot SSU:s 22 juli-utmärkelse. EXIT arbetar bland annat med avhopparverksamhet för högerextremister och ger stöd och rådgivning genom sin stödlinje till familjemedlemmar, lärare, fritidsledare eller andra som är oroliga för att någon i deras närhet riskerar att radikaliseras av högerextrema nätverk. Genom sina insatser har EXIT även lyckats avstyra planerade skoldåd genom att i ett tidigt skede komma i kontakt med de potentiella gärningspersonerna.

EXIT är en inspirerande organisation som visar hur man konkret kan arbeta med antirasistisk verksamhet.

Motivering

EXIT bedriver en nödvändig verksamhet som genom att samla kunskap om högerextremism, erbjuda stödfunktioner och avhopparverksamet räddar liv. EXITs framgångsrika verksamhet visar på vikten av kontinuerligt och förebyggande arbete, baserat på beprövade metoder, för att motverka högerextremism.

EXIT är en antirasistisk förebild och tilldelas därför SSU:s 22-juli-utmärkelse.