1 juni 2018

100 skäl att rösta på Socialdemokraterna i valet 2018

Här listas 100 reformer som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning under mandatperioden som ökar jämlikheten för barn och unga. Helt enkelt 100 skäl till varför man som ung borde rösta på Socialdemokraterna.

För det visar att Socialdemokraterna levererar politik som gör skillnad för unga i vardagen och det pekar ut riktningen för välfärdsbygget som Socialdemokraterna vill genomföra nästkommande mandatperiod. En reformagenda som våra politiska motståndare aldrig kommer kunna genomföra. För gemensamt för alla dessa 100 satsningar och reformer är att de inte hade kunnat finansieras med fler skattesänkningar för de allra rikaste.

100 reformer och resultat som den S-ledda regeringen genomfört eller åstadkommit under mandatperioden som ökar jämlikheten och gör skillnad för barn och unga (utan inbördes ordning):

 1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
 2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
 3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
 4.  Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
 5. CSN-lån för att ta körkort.
 6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
 7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
 8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
 9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
 10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
 11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
 12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
 13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
 14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
 15. Avgiftsfri simskola
 16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
 17. Infört samtyckeslag
 18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo
 19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
 20. 1 miljard till förlossningsvården
 21. Bidrag för billigare glasögon till barn
 22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
 23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
 24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
 25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
 26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
 27. Obligatorisk prao i högstadiet
 28. Läsa, skriva, räkna-garanti
 29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
 30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
 31. Högre anslag till idrottsrörelsen
 32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
 33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
 34. Rätt till komvux för alla
 35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
 36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
 37. Infört barnkonventionen som svensk lag
 38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
 39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
 40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
 41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
 42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
 43. Bättre sjukförsäkring för studenter
 44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
 45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
 46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
 47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
 48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
 49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
 50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
 51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
 52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
 53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
 54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
 55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
 56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
 57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
 58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
 59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
 60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
 61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
 62. 14 000 fler högskoleplatser
 63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
 64. 5 000 fler folkhögskoleplatser
 65. 2 500 platser på yrkeshögskolan
 66. 66, 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
 67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
 68. Fri entré på statliga muséer
 69. 150 miljoner för lovskola åt alla
 70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
 71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
 72. Lärarlönelyft och fler lärare
 73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
 74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
 75. Höjt tak i A-kassan
 76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
 77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
 78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
 79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
 80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
 81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
 82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
 83. Höjt flerbarnstillägg
 84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
 85. Rättvist karensavdrag
 86. Totalförbud av barnäktenskap
 87. 47 %-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
 88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
 89. Obligatorisk förskoleklass för alla barn
 90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
 91. Skärpta straff för sexualbrott
 92. Återinförande av den allmänna värnplikten
 93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
 94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
 95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
 96. 100 000 fler som arbetar i välfärden’
 97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
 98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
 99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
 100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.