28 oktober 2017

Idag, den 28:e oktober 2017, är det 100 år sedan SSU bildades på kongressen på Folkets Hus i Stockholms 1917. Bildandet skedde efter ett upprop från den socialdemokratiska ungdomsklubben i Eskilstuna. Det blev startskottet för dagens SSU.

SSU är verklighetssynens ungdomsförbund. I hundra år har vi varit en drivande kraft för ökad jämlikhet. Genom att tusentals och åter tusentals SSU-medlemmar genom åren har fått möjlighet att fundera, diskutera, formulera, debattera och slutligen besluta om idéer och reformer som fört oss närmare det jämlika samhället.

Det är mäktigt när man tänker på vad SSU som rörelse har lyckats med när vi gått samman. SSU har varit med och byggt det här landet. Vi var med och lade grunden för vårt välfärdssamhälle, genom till exempel den moderna skolan och miljonprogrammet. Och genom nutidsreformer som 90-dagarsgarantin, CSN-lån till körkort och välfärdsmiljarderna. Men också genom en antifascistisk och feministisk kamp. SSU:are tog kampen mot nazismen under andra världskriget. SSU var och är fascismens starkaste motpol.

Även om vi är stolta över vår historia har SSU alltid varit en framtidsrörelse – mer nyfiken på morgondagen än nostalgisk över gårdagen. SSU är i ständig opposition mot orättvisor. För vi har stora utmaningar framför oss. Klyftorna växer. Barn ges olika chans beroende på bakgrund. Välfärden står inför stora utmaningar och arbetsmarknaden blir allt mer segregerad. Runt om i världen ökar osäkerheten och högerpopulismen växer. Det samhälle SSU vill se är rättvist, tryggt och jämlikt – där är vi inte än.

Det bästa sättet att fira SSU:s 100-årsjubileum är att fortsätta organisera unga runtom i Sverige och driva reformer för ökad jämlikhet. SSU finns genom våra över 100 klubbar. Från norr till söder, i bruksort och förort ordnar SSU läxläsning, demonstrationer, filmkvällar och politiska diskussioner. Det är det som är och kommer fortsätta vara SSU.

SSU har i 100 år organiserat unga för en rättvis ekonomisk politik, en jämlikare skola och alla ungas rätt till ett jobb och en bostad. Målet har alltid varit ett jämlikare samhälle och vägen dit har skett steg för steg, reform för reform, seger för seger. De stegen kommer vi fortsätta ta med vår stolta historia i ryggen.

Philip Botström, förbundsordförande SSU
Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU