28 augusti 2017

Ta ställning mot homofober! Samkönade äktenskap i svenska kyrkan blev tillåtet först 2009. Det är resultatet av flera års kamp. Låt inte konservativa krafter rasera den segern och dra tillbaka klockan.

Ta ställning mot kvinnohatare! Att kvinnor får vara präster är inte heller en självklarhet. Först år 1960 vigdes de första kvinnliga prästerna. Det finns fortfarande kvinnoprästmotstånd i kyrkan.

Ta ställning mot rasister! Sverigedemokraterna storsatsar på kyrkovalet just för att det är bortglömt. Om du är medlem och tror på alla människors lika värde är det därför viktigt att du går och röstar. Ge inte rasisterna walk-over.

Ta ställning för en folkkyrka! Kyrkan ska inte vara en plats där bara en teologiskt högutbildad elit ska styra och ställa. S ser värdet av många medlemmar som får vara med och bestämma.

Ta ställning för en solidarisk och global kyrka!
Svenska kyrkan är en av Sveriges största globala biståndsgivare, det vill vi värna. Vi vill också att Svenska kyrkan fortsätter att utveckla sin stödverksamhet för nyanlända.

Ta ställning för en välkomnande kyrka! Det finns motstånd mot den religionsdialog som Svenska kyrkan tillsammans med andra samfund i Sveriges Kristna Råd för. Stå upp för en öppen kyrka som möter resten av samhället med tolerans och dialog.

Utöva demokrati! Att utöva sin demokratiska rösträtt är viktigt och ska inte tas för givet. Även om du inte är intresserad eller insatt, rösta ändå. Man kan rösta blankt.

Kyrkan är en viktig samhällsaktör! Även om kyrkan inte har en plats i ditt vardagliga liv är kyrkan en stor del av andras liv. Den sysselsätter till exempel över 20 000 människor.

Bestäm över cashen! Kyrkan tar in mycket pengar varje år genom kyrkoavgiften. Pengar som vi medlemmar betalar. Det innebär att kyrkan har makt. Var med och bestäm hur resurserna ska fördelas.

Du behöver inte vara 18!
Alla som har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet. Har du inte fyllt arton i tid för nästa års riksdagsval men är politiskt engagerad, ta tillfället i akt och rösta nu.

Osäker på du får gå och rösta? Besök kyrkovalet.info för mer information