Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

 

Granskningsfunktionen

SSU ska vara en plats där alla medlemmar ska känna sig trygga, kunna utvecklas och påverka – både organisationen och samhället i stort. En folkrörelseorganisation som SSU består av många medlemmar och en bredd av åsikter.

För SSU är det därför viktigt att vi arbetar med ett inkluderande och värderingsburet ledarskap där man tydligt markerar mot beteenden eller uttalanden som bryter mot våra grundläggande principer. Det finns också en kärna av värderingar som det inte är acceptabelt att bryta mot. Grunden för dessa värderingar fastslås i våra stadgar, i vårt principprogram och i våra organisatoriska principer.

SSU-förbundets granskningsfunktion finns till för att säkerställa just detta. Alla medlemmar kan kontakta granskningsfunktionen om man upplever att någon i vår organisation betett sig eller uttryckt sig på ett sätt som verkar strida mot SSU:s principer och värderingen.

Granskningsfunktionen nås genom att mejla arende@ssu.se

FAQ

Vilka sitter i granskningsfunktionen?

Granskningsfunktionen består av förbundssekreteraren och två förbundsstyrelseledamöter.

Vad kan granskningsfunktionen göra?

Granskningsfunktionen granskar och undersöker de uppgifter som inkommer för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga. Granskningsfunktionen kan när det är motiverat stänga av medlemmar och ta initiativ till medlemsärenden i medlemskommittén som avgör uteslutningsärenden.

Vad händer med informationen som skickas till granskningsfunktionen?

Det är enbart granskningsfunktionens medlemmar som tar del av uppgifterna som inkommer. För att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter och ärenden upprättas en ärendelogg i enlighet med GDPR.