Kampanjbild Kongress 2021

Hej!

30 juli–2 augusti är det dags för SSU:s förbundskongress! Det är hela SSU:s högsta beslutande organ och vi samlas till kongress vartannat år – en viktig grej helt enkelt 🙂 Mer information kommer löpande.

VILKA TIDER GÄLLER FÖR KONGRESSEN?

Kongressen öppnar 30 juli kl. 13.00 och avslutas 2 augusti kl. 15.30. När kongressen närmar sig kommer du att kunna hitta ett mer detaljerat schema här på webbsidan.

FINNS DET ETT MER DETALJERAT SCHEMA FÖR KONGRESSEN?

När kongressen närmar sig kommer du att kunna hitta ett mer detaljerat schema här på hemsidan. 

NÄR FÅR ALLA OMBUDEN ALLA HANDLINGAR INFÖR KONGRESSEN?

Handlingarna kommer att skickas till ombuden den 4 juni. 

VILKA POLITISKA PROGRAM KOMMER ATT BEHANDLAS UNDER KONGRESSEN?

De politiska områden som kommer att behandlas på kongressen är: arbetsmarknad, bostad, lag och ordning, migration och integration, miljö och klimat, utbildning samt vård och hälsa.

NÄR KOMMER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSSTYRELSE?

Senast tre veckor innan kongressen drar igång kommer valberedningens förslag finnas tillgängligt. Gå in på SSU.se/kandidater om du är nyfiken på vilka som kandiderar.

KOMMER DET ATT ARRANGERAS EN KONGRESSFEST?

Ja! På kvällen den 1 augusti kommer vi att arrangera en digital kongressfest. Mer information om kvällens festligheter kommer senare i sommar.

DET ÄR MIN FÖRSTA KONGRESS. HUR FÖRBEREDER JAG MIG PÅ BÄSTA SÄTT SOM OMBUD?

Läs kongressguiden, ha koll på handlingarna, delta på delegations- och ombudsträffar, ställ frågor till andra ombud och din delegationsledare som varit på kongresser förut och hör av dig till kongress@ssu.se.

HUR ANMÄLER JAG MIG SOM GÄST?

Anmälningslänk öppnar snart.

HUR ANMÄLER JAG MIG SOM JOURNALIST?

Anmälningslänk öppnar snart.

PRESSFRÅGOR?

Mejla till press@ssu.se

ÖVRIGA FRÅGOR?

Mejla till kongress@ssu.se