Västmanland

Kontakta oss

SSU, Stora Gatan 36, 722 12 Västerås

Mejla vastmanland@ssu.se

Ordförande: Adnan Sipovic

Arvoderad ledamot: Fuad Halilovic,
073-507 37 89