Västernorrland

Adresser

SSU Västernorrland

Besöksadress

Backgränd 9 871 32 Härnösand

Leveransadress

Box 162 871 22 Härnösand

Telefon & e-post

Mejla vasternorrland@ssu.se
Ring ombudsman på 070 057 49 32

Ordförande: Caisa Johansson

Bli medlem Västernorrlands största ungdomsförbund!