Väster­botten

Kontakta oss

Västerbottens SSU-distrikt, Box 79, 901 03 UMEÅ

Umestans företagspark, hus 4, Umeå

Mejla vasterbotten@ssu.se

Ordförande: Albin Norman