Stockholms län

Adresser

Stockholms läns SSU-distrikt
Sveavägen 68
111 34 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Telefon & e-post

Maila till: Ordförande sarkis.khatchadourian@ssu.se eller ombudsman shiva.samadi@ssu.se
Ring på: 0762601043

Sociala medier

Bli medlem i SSU Stockholms län!