Stockholms län

Adresser

Stockholms läns SSU-distrikt
Sveavägen 68
111 34 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Telefon & e-post

Maila till: ayla.eftekhari@ssu.se
Ring på: 070-835 75 11

Sociala medier

Bli medlem i SSU Stockholms län!