Stockholms län

Stockholms läns SSU‐distrikt

Kontakta oss

Stockholms läns SSU-distrikt
Sveavägen 68
111 34 Stockholm

Maila till stockholms-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 070 835 75 11

Ordförande: Moska Hassas

Ombudsmän: Gustav Österman, Rawan Al Saidi och Nino Chiaureli