Stockholms län

Adresser

Stockholms läns SSU-distrikt
Sveavägen 68
111 34 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Maila till stockholms-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 070 835 75 11

Ordförande: Sarkis Khatchadourian

Ombudsman: Gustav Österman

Bli medlem i SSU Stockholms län!