Stockholms län

Adresser

Stockholms läns SSU-distrikt
Sveavägen 68
111 34 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Telefon & e-post

Maila till:

Ordförande sarkis.khatchadourian@ssu.se eller försteombudsman shiva.samadi@ssu.se

Ring på: 070 835 75 11

Sociala medier

Bli medlem i SSU Stockholms län!