Stockholm

Adresser

SSU Stockholm, Sveavägen 68, 111 81 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Leveransadress

Luntmakargatan 53

Mejla stockholm@ssu.se

Ring ombudsman på 070 790 54 64

Ordförande: Alma Carlsson

Ombudsmän: Simon Boerenbeker Klang och John Cedergren

Bli medlem i SSU Stockholm!