Stockholm

Adresser

SSU Stockholm
Sveavägen 68
111 81 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 68

Leveransadress

Luntmakargatan 53

Telefon & e-post eller

Maila till: john.cedergren@ssu.se eller alma.carlsson@ssu.se


Ring på: 070 790 54 64 eller 073 312 08 79

Sociala medier

Bli medlem i SSU Stockholm!