Örebro län

Kontakta oss

SSU Örebro län, Trädgårdsgatan 1, 702 12 Örebro

Mejla orebro-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 073 372 40 27

Ordförande: Matilda Jansson

Ombudsman: Aleksander Tamoyev