Kalmar län

Adresser

Kalmar läns SSU-distrikt
Box 67
392 33 Kalmar

Besök: Jenny Nyströms gränd 2
Leverans: Jenny Nyströms gränd 2

Kontakt

Maila till kalmar-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 073 091 86 85

Ordförande: Daniel Nestor

Ombudsman: Sara Johansson

Sociala medier

Bli medlem i SSU Kalmar län