Kalmar län

Adresser

Kalmar läns SSU-distrikt
Box 67
392 33 Kalmar

Besök: Jenny Nyströms gränd 2
Leverans: Jenny Nyströms gränd 2

Telefon & e-post

Maila till: Ordförande daniel.nestor@ssu.se
Ring på: 073 070 49 76

Sociala medier

Bli medlem i SSU Kalmar län