Kalmar län

Adresser

Kalmar läns SSU-distrikt, Box 67, 392 33 Kalmar

Besök: Jenny Nyströms gränd 2
Leverans: Jenny Nyströms gränd 2

Kontakt

Mejla kalmar-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 076 014 23 31

Ordförande: Ellen Persson

Ombudsman: Simon Josefsson

Bli medlem i SSU Kalmar län