Kalmar län

Kontakta oss:

Skicka leveranser och besök oss på Jenny Nyströms gränd 2, 392 53, Kalmar

Posta till Kalmar läns SSU-distrikt, Box 67, 392 33 Kalmar

Mejla kalmar-lan@ssu.se

Ordförande: Simon Josefsson