Jämtlands län

Kontakta oss

Jämtlands läns SSU-distrikt, Krondikesvägen 93, 831 46 Östersund

Mejla jamtlands-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 076 023 97 85

Ordförande: Elvira Ericsson

Ombudsman: Nils Lindberg