Gävleborg

SSU Gävleborg

Vågskrivargatan 5, Gävle

Mejla gavleborg@ssu.se

Ordförande: Deljar Dawood