Rösta på framtiden!

Sverige kan bättre

Sverige och världen har allt för länge dominerats av idéer om privatiseringar och skattesänkningar. Det har försvagat välfärden, ökat klyftorna, spätt på segregationen och försvårat klimatomställningen. Nu ser vi behovet av ett starkare samhälle som håller ihop. Därför måste vi stärka välfärden och investera i vår gemensamma trygghet.

Rösta på Socialdemokraterna

Välfärd

Välfärden ska styras av våra behov inte av marknadens vinstintressen. Vi vill skapa fler jobb med bättre arbetsvillkor inom skolan, äldreomsorgen och vården så alla kan leva ett gott liv i Sverige oavsett plånbokens storlek.

Klimat

Alla ska bli vinnare på den gröna omställningen. Ingen ska lämnas efter när Sverige ställer om och investerar i ny grön teknik som skapar trygga gröna jobb. Så leder vi den globala klimatomställningen.

Trygghet

Bygg ut polisen och stärk socialtjänsten så de tillsammans kan jobba mer brottsförebyggande och skärp straffen för grov brottslighet så alla kan känna sig trygga i Sverige. Samhällen där vi tar hand om varandra ökar tilliten och minskar grogrunden för kriminalitet.

Bygg bort segregationen

Bygg bort segregationen, investera i fler hyresrätter och rusta upp eftersatta bostadsområden så fler kan trivas och känna sig trygga där de bor.

SSU:s Green New Deal

Klimat

Jämlika chanser

Utbildning

Vård efter behov – inte plånbok

Sjukvård

Trygghet för alla

Lag och ordning

Rättvist och smart

Ekonomisk jämlikhet

En ordnad och säker migration

Migration

Du har rätt att må bra

Psykisk ohälsa