Schyssta resor för alla!

Sverige står inför två stora utmaningar. Ekonomiska klyftor som ökar mellan vanliga människor och de allra rikaste, samt klimatkrisen. Att bygga ut kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri skulle bidra både till att minska klyftorna i samhället och minska våra utsläpp på samma gång.

  • 1

    Ju fler som reser kollektivt desto mer plats frigör vi åt bostadsbyggande, minskar ohälsosamma partiklar från vägslitage i luften och minskar trängseln på vägarna så att de som verkligen behöver egen bil kan komma fram i tid.

  • 2

    Därför vill SSU att kollektivtrafiken ska byggas ut med fler linjer för både bussar och spårbunden trafik. Att turtätheten utökas och stegvis sänka biljettpriserna tills kollektivtrafiken är helt skattefinansierad och fri för alla.

  • 3

    Rörelsefriheten ska inte vara en klassfråga. Så man kan plugga, jobba, festa och bo på olika platser i våra städer och regioner utan att vara bilberoende. I ett första steg vill vi att unga upp till 18 år, studenter och pensionärer ska få resa gratis i kollektivtrafiken.

Håller du med?

508/550 har skrivit under

SSU:s Green New Deal

Klimat

Till frihetens försvar

Demokrati

Rättvist och smart

Ekonomisk jämlikhet

Jämlika chanser

Utbildning

Trygghet för alla

Lag och ordning