SSU älskar Pride

Var den du är och älska den du vill

Pride är en färgsprakande fest och en livsviktig politisk protest. Fira Pride med SSU! Pride är politik. Det är på liv och död för människor i Sverige och världen.

SSU vill skapa ett jämlikt samhälle där alla människor fritt ska få bestämma över såväl sin sexualitet som sin identitet och kropp. Alla ska kunna göra sina egna livsval, fria från begränsande traditioner och värderingar utan att riskera diskriminering. 

Som samhällets normer ser ut idag förväntas du tillhöra ett av två definierade kön, och du ska attraheras av personer av motsatt kön. Om du inte lever efter dessa normer riskerar du utsättas för hot, hat och våld. 

HBTQ+ personer i allmänhet – och unga transpersoner i synnerhet – har högre risk för psykisk ohälsa, drabbas i större utsträckning av diskriminering, trakasserier, hot och hat. 

  • 1

    Inför kunskap om HBTQ+ som en obligatorisk del i undervisningen i sex, samtycke och relationer och utbilda all personal i offentlig sektor om diskriminering.

  • 2

    Polisens särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper ska bli fler, och finnas i hela landet.

  • 3

    Ändra reglerna kring blodgivning så riskbeteende, inte sexuell läggning, spelar roll.