Valberedningens förslag inför kongressen 2015

Den 6-10 augusti går SSU:s förbundskongress av stapeln. Under kongressen ska bland annat en ny förbundsledning och förbundsstyrelse att väljas.

Valberedningens förslag består av sammanlagt 14 personer varav åtta är kvinnor och sex är män, kandidaterna har en geografisk spridning över hela landet.

Förbundsordförande: Philip Botström, Värmland (nyval)
Förbundssekreterare: Andrea Törnestam, Stockholms stad (nyval)
Förbundsstyrelsens ledamöter:
Jonas Bergström, Södra Älvsborg (omval)
Shaniaz Hama Ali, Bohuslän (omval)
Mattias Kristenson, Uppland (omval)
Niklas Säwen, Västernorrland (omval)
Ola Palmgren, Kronoberg (nyval)
Paulina Granberg, Västerbotten (nyval)
Disa Chrapkowska, Örebro län (nyval)
Klara Holmberg, Skåne (nyval)
Linus Glanzelius, Göteborg (nyval)
Lisa Enquist, Östergötland (nyval)
Bim Eriksson, Stockholms län (nyval)
Rahima Ortac, Uppland (nyval)

Valberedningen vill tacka alla distrikt, klubbar och kommuner för alla bra nomineringar. Sammanlagt har valberedningen fått in 63 nomineringar på 21 olika kandidater. Varav det har funnits två kandidater till ordförande, en kandidat till förbundssekreterare och 18 kandidater till styrelseledamöter. Valberedningen har sammanträtt tre gånger.

Valberedningens förslag på revisorer
Förslag till revisorer:
Katina Staf
Gabriel Blomberg
Madelene Hansson

Förslag till Revisorsersättare:
Johanna Storbjörk
Matilda Johansson
Diana Rastegard

I valberedningen har följande personer suttit:
Henrietta Serrate (sammankallande), Kronoberg
Hanna Alexandersson, Göteborg
Jonathan Hermansson, Östergötland
Jenny Ahlman, Norrbotten
Amne Ali, Stockholms stad
Andreas Kjellander, Skåne
Helena Smith, Västerbotten (ersatte Daniel Eklund, Bohuslän)
Jonas Sandström, Blekinge (ersatte Sara Nordmark, Stockholm län)