SSU:s volontär sammanfattar sin tid i Burma

Det har gått en månad sedan SSUs volontär Elin Lilijenbladh lämnade Burma och Rangoon, vad har hänt sedan dess?

Dramat i efterdyningarna av det brutala ingripandet från polisen mot studentdemonstrationen i staden Letpadan den 10 mars i år är långt ifrån över. Ingripandet har fått kritik internationellt från bland annat EU och liksom NGOs i Burma. Fortfarande fler än 80 personer häktade för protesterna utan att ha åtalats, också andra demonstranter och supporters från efterföljande stöddemonstrationer har blivit gripna. De anklagas bland annat för att ha demonstrerat olovligen, upplopp och våld mot tjänsteman med kombinerade fängelsestraff på upp till åtta år. Dessa anklagelser stämmer illa överens med det videomaterial som finns tillgängligt från demonstrationen där det tydligt framgår att polisen attackerar demonstranterna och inte möter motstånd. Ytterligare personer med koppling till studentrörelsen har gripits efter att polis har besökt deras hem och på andra sätt eftersökt dem. Polisen har utfärdat en lista med personer som de avser att gripa, alla med kopplingar till studentrörelsen. Till följd av detta har många politiska aktivister gått under jorden.

De gripna fick varken prata med eller träffa med familj, jurister eller journalister på över två veckor. Först efter en månads vistelse i fängelset fick demonstranterna tillgång till ett (frivilligt) ombud. Detta beror troligen på att myndigheterna velat undvika bevakning av händelserna. På grund av detta finns det väldigt få uppgifter om hur aktivisterna behandlas.

De som frigetts har rapporterat om upprepad misslandel med batonger, knytnävar och sparkar från myndighetspersonal. Anhöriga har också sagt att de fängslade inte får den sjukvård de behöver. Det har också framkommit att kvinnliga aktivister utsatts för tvångsmässiga graviditetstest i Tharrawaddy fängelse. Detta är en kränkande behandling av de häktade som också innebär ett otillåtet ingrepp i deras privatliv.
Aktivister som alltså inte misstänks för något brott eller som släppts på grund av att de är inskriva på ett universitet har utsatta för klara brott mot de mänskliga rättigheterna utan att myndigheterna i Burma har för avsikt att vidta åtgärder.

Vänner och familj till de som fortfarande hålls i Tharawaddy och Insein fängelse är mycket oroliga för sina nära eftersom att de förutsätter att aktivisterna torteras av polis och fängelsepersonal. Tre av de häktade är kopplade till SSU samarbetsorganisation YNS och ytterligare en person finns med på polisens lista över personer att gripa.

Burma har en lång historia av studentdemonstrationer som har utgjort startskottet för ett större motstånd mot den sittande regimen. Det har under de senaste sextio åren också varit i dessa sammanhang som regimen har använt övervåld och tusentals personer har fått sätta livet till. Det är mot bakgrund av detta som myndigheterna starka reaktioner ska ses.

Regeringen har lovat att undersöka eventuella felaktigheter från myndigheternas sida men många betvivlar att en sådan undersökning kommer att vara objektiv. Vid en stöddemonstration i Rangoon fem dagar innan tillslaget i Letpadan har journalister som närvarat fått ge sitt vittnesmål till en statlig kommission, dessa vittnesmål har sedan förvrängts eller uppgifter tagits bort eller lagts till, något som kommissionen kritiserats för.
Samtidigt har steg tagits för att ändra lagen som var startskottet till demonstrationerna, National Education Law, bara 6 månader efter att den röstades igenom trots massiv och genomgripande kritik. Bland förändringarna, som går i linje med se krav som studenterna uppställt, är en större budget för utbildningssektorn och möjlighet till undervisning på de erkända minoritetsspråken.

Parallellt med denna process har demonstrationer till stöd för frisläppandet av de häktade studenterna och andra supportrar fortsatt runt om i landet, vilket ett till ytterligare gripanden då demonstrationerna enligt restriktiva lagar varit olovliga. Demonstranterna har burit flaggor och plakat med budskap om icke-våld och krävt att regeringen tar ansvar för våldsamheterna den 10 mars i Letpadan. Huruvida regeringen kommer att ta sitt ansvar återstår att se.

http://www.irrawaddy.org/burma/80-letpadan-detainees-appear-in-court.html
http://www.irrawaddy.org/burma/students-say-mandatory-pregnancy-tests-administered-to-detainees.html
http://www.irrawaddy.org/burma/student-witnesses-deny-govt-allegations-of-initiating-letpadan-violence.html
https://www.dvb.no/news/govt-vows-action-against-masterminds-of-letpadan-protest/49145
http://www.irrawaddy.org/burma/flawed-testimony-logged-in-rangoon-crackdown-inquiry-witnesses.html
http://www.irrawaddy.org/burma/80-letpadan-detainees-appear-in-court.html
http://www.irrawaddy.org/burma/students-hit-the-streets-police-make-arrests.html http://www.irrawaddy.org/burma/police-nab-another-student-linked-to-letpadan-protest.html
http://www.irrawaddy.org/magazine/history-lessons.html