SSU:s nya klubbmaterial hjälper dig att bygga världens bästa SSU-klubb

Klubbmaterialet innehåller också kunskap om hur ni arrangerar ett årsmöte och vad de som blir valda till förtroendeuppdrag kan och behöver göra.

Aktiviteter

I detta häfte läser du om vilka aktiviteter ni i er klubb kan genomföra, hur ni därigenom når fler personer och hur viktigt det är att det finns något för alla medlemmar. I häftet hittar ni också exempel på aktiviteter för olika sorters klubbar som kan inspirera er till att göra ännu större, bättre och mer välbesökta arrangemang.

Ladda ner genom att klicka på länken»Aktiviteter

Demokrati och ekonomi

Detta häfte beskriver hur SSU-klubben genomför ett bra årsmöte och hur ni i klubben kan se till att klubbens medlemmar använder sina demokratiska rättigheter.
Häftets andra del beskriver hur man kan sköta klubbens ekonomi på ett korrekt vis och hur ni i klubben kan skaffa intäkter för att kunna göra aktiviteter.

Ladda ner genom att klicka på länken»Demokrati och ekonomi

Aktiva

De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär upp den. I detta häfte kan du läsa om hur ni i er klubb kan samla och engagera många aktiva och därigenom få fler saker att hända. Häftet tar upp vilka lika utskott, kommittéer och uppdrag som kan finnas i en SSU-klubb.

Ladda ner genom att klicka på länken»Aktiva

Förtroendevalda

SSU-klubbens förtroendevalda är de som har fått uppdrag av årsmötet att ansvara för klubbens olika delar inför medlemmarna. I detta häfte kan du läsa om vilket ansvar styrelsen har. Du som har en särskild post kan läsa mer om vad som förväntas av dig i styrelsen, som revisor eller i valberedningen.

Ladda ner genom att klicka på länken»Förtroendevalda

Medlemmar

Varför är det viktigt för din klubb att ha många medlemmar? Varför det är viktigt för hela SSU att vi är många? Det och mycket mer kan du läsa om här i SSU-klubbens medlemmar.

Ladda ner genom att klicka på länken»Medlemmar