SSU:s krav på S: 500 000 nya välfärdsjobb till 2025

De kommande tio åren behöver 500 000 nyrekryteringar göras i välfärden. Under Socialdemokraternas dag på Almedalsveckan kräver SSU att partiet storsatsar på välfärden.

– Inom tio år behövs 500 000 nya personer i välfärden. Samtidigt som vi står inför ett enormt rekryteringsbehov i välfärden vill högern rikta in hela debatten på att handla om sänkta löner. Socialdemokraterna borde ta fram en plan för 500 000 välfärdsjobb, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Socialdemokraterna har i regeringsställning valt att ta konflikt om den svenska modellen, där välfärden är en viktig del. Men samtidigt saknas en långsiktig politik för hur välfärdens utmaningar ska hanteras. Det handlar framför allt om det stora rekryteringsbehovet på över 500 000 anställda de kommande tio åren, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekat på.

– 6 av 10 unga kan tänka sig att jobba i välfärden. Ändå har många kommuner och landsting redan idag svårt att rekrytera personal. Socialdemokraterna måste göra mer för att unga både ska kunna och vilja jobba i välfärden, säger Philip Botström.

Tre huvudområden
Unga vill ha möjlighet att ställa om flera gånger i arbetslivet, och vill ha trygga och meningsfulla jobb. Välfärdsyrkena är meningsfulla, men inte alltid trygga, och möjligheten att ställa om inom sitt yrke eller byta yrke är liten. För att få fler att söka sig till välfärdsyrkena föreslår SSU tre reformpaket.

Läs mer om våra reformförslag här.