SSU tar strid för eleverna på S-kongressen

SSU:s viktigaste fråga inför S-kongressen är utbildning.
Utbildning är nyckeln för att bryta segregationen och öka jämlikheten. Det är genom satsningar på utbildning vi ger alla unga samma chanser att lyckas i livet, både i skolan och sedan genom hela yrkeslivet. SSU kräver reformer för att bryta skolsegregationen, satsningar på att stoppa psykisk ohälsa och ett nytt projekt för utbildning hela livet.

SSU tar strid för eleverna
Nu måste Socialdemokraterna satsa mer på utbildning. Segregationen måste brytas och systemfelen i skolan måste åtgärdas. Och framförallt – Socialdemokraterna måste visa att de står på elevernas sida. Socialdemokraterna har för lite fokus på elever i sitt förslag till riktlinjer inför S-kongressen.

– Vi kommer ta strid för skolan och Sveriges elever. Det är eleverna som går i skolan och att de mår bra är det enskilt viktigaste för att lyfta kunskapsresultaten. Socialdemokraterna saknar elevperspektiv i sina skolförslag, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Reformera skolvalet
För att stå på elevernas sida behöver Socialdemokraterna göra upp med det marknadsbaserade skolvalet som orsakar segregation, man behöver fixa så att pengarna räcker till och man måste ge svar på hur unga ska kunna utvecklas genom hela arbetslivet.

– Socialdemokraterna vågar inte göra upp med systemfelen i svensk skola och har inga svar på hur kommunerna ska säkra skolans långsiktiga finansiering. Om vi inte löser finansieringen i skolan kommer vi behöva göra nedskärningar istället för satsingar. Det har inte Sverige råd med, säger Philip Botström.

Exempel på sakförslag som SSU kommer driva:
– Reformera det fria skolvalet, inför ett integrerande skolval
– Satsa på elevhälsan-inför ett maxtak i elevhälsan
– Öka statsbidragen för att säkra skolans långsiktiga finansiering
– Alla skolor ska ta emot nyanlända
– Omställningsuppdrag till universitet/högskola och stärkt studiefinansiering

Andra frågor:

Vinster i välfärden
SSU vill se en vinstbegränsning i hela välfärden, inte bara i skolan. Men vi utesluter inte att man börjar med skolan om det finns förutsättningar för en blocköverskridande uppgörelse eftersom det är mest akut i skolan.

Migration
SSU står fast vid att permanenta uppehållstillstånd ska vara normen i Sverige och att ingen familj på flykt ska behöva splittras. Men ska vi kunna hjälpa fler på ett bättre sätt krävs en gemensam asylpolitik i EU. Socialdemokraterna måste driva på för att permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening blir regel i EU.