SSU ska förtjäna högsta nivå av förtroende

SSU ska inte kunna ifrågasättas när det kommer till hur vi hanterar våra intäkter – vi ska alltid anstränga oss för att förtjäna högsta nivå av förtroende. Med anledning av det kommer SSU vidta ett antal åtgärder. 

Det har aldrig funnits en intention från SSU:s sida att ta emot anonyma bidrag – vi följer alltid lagen. SSU har dock förståelse för att förtroende inte bara handlar om att följa lagen – mer förväntas av oss. För att säkerställa att SSU ska kunna förtjäna ett högt förtroende kommer SSU-förbundet vidta ett antal åtgärder så att förbundet blir än mer transparent:

  • SSU.se ska årligen uppdateras med lättförstådd information kring SSU-förbundets finansiering. SSU-förbundet ska också på hemsidan löpande publicera de ekonomiska bidrag vi mottar som överstiger 0,5 prisbasbelopp. Dessa uppgifter finns även hos Kammarkollegiet, men redovisas i efterhand samlat för hela året.

 

  • SSU-förbundet sammanställer i en policy våra rutiner som tydliggör när och med vilka villkor SSU tar emot ekonomiska bidrag. Policyn kommer tydliggöra att SSU, vilket gäller redan idag, inte tar emot anonyma bidrag som överstiger 0,5 prisbasbelopp. Rutinerna kommer också innefatta ett antal kriterier som potentiella bidragsgivare måste uppfylla.

 

  • SSU kommer låta våra auktoriserade revisorer gå igenom de bidrag vi mottagit de senaste åren.