SSU-seger om den allmänna värnplikten

Igår beslutade regeringen att återaktivera den allmänna värnplikten. Det är viktigt för sammanhållningen och avgörande för trygghet och säkerhet. SSU har länge drivit på för att värnplikten ska återinföras och vi välkomnar beslutet.

    Den allmänna värnplikten är viktig av tre skäl:

  1. Robust personalförsörjning
  2. Försvarsmakten saknar idag ungefär 1 000 heltidstjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän och över 6 000 deltidstjänstgörande. Med nuvarande rekryteringstakt, skulle det ta över tio år att klara personalförsörjningen. Med en allmän värnplikt blir det fler personer som kan rycka in i händelse av kris och bredda rekryteringsunderlaget för vidare utbildning och karriär inom försvaret.

  3. Sammanhållning och folkförankring
  4. I en demokrati har vi både skyldigheter och rättigheter. Att införa den allmänna värnplikten skulle öka den folkliga förankringen och öka sammanhållningen i samhället. Vi ska ha blandade grupper som söker sig till försvaret. Dessutom vill 7 av 10 och en majoritet av Sveriges unga införa allmän värnplikt.

  5. Stärka den operativ förmågan i en orolig tid

  6. Personellt och materiellt uppfyllda krigsförband som är samövade är avgörande för att stärka den operativa förmågan i totalförsvaret. I en orolig omvärld är det viktigt att vi har fyllda krigsförband som kan rycka in i händelse av kris.

Debatt om värnplikt

"I en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter, vi kan inte ta vår frihet för given"Imorse debatterade Philip Botström mot CUF:s ordförande Magnus Ek om regeringens beslut att återaktivera värnplikten i Gomorron Sverige.Se hela inslaget här: http://www.svtplay.se/video/12554591/gomorron-sverige/gomorron-sverige-3-mar-06-25?start=auto

Publicerat av SSU Fredag 3 mars 2017

Läs mer om beslutet här

Läs mer om SSU:s syn på försvars och säkerhetspolitiken.