SSU-krav blir S-politik: välkomna vallöften för en jämlikare skola

Idag presenterade civilminister Ardalan Shekarabi och gymnasieminister Anna Ekström ett antal vallöften från Socialdemokraterna för att stoppa marknadsstyrningen av skolan och öka jämlikheten i skolan. SSU som länge har efterfrågat mer offensiva jämlikhetsreformer inom skolpolitiken välkomnar vallöftena, särskilt då SSU tidigare drivit flera av förslagen.
SSU-krav nu S-politik: rättvisare skolval och finansiering
Tidigare har SSU drivit att skolvalet och finansieringen av skolan måste göras om för att bli mer rättvis. Socialdemokraterna föreslår att kötid ska slopas som urvalskriterium tillLäs hela artikeln på Cisions hemsida.