SSU kommenterar Kalla Fakta

Idag har Kalla Fakta publicerat ett program där de granskat om partier och riksdagskandidater är villiga att ta emot större summor pengar anonymt, i strid med lagstiftningen som kom till 2018. Alla bidrag över cirka 24 150 kronor måste redovisas så att bidragsgivaren framgår i partiernas årsredovisning till Kammarkollegiet. Syftet är att det ska gå att granska och spåra hur partier finansieras för att förhindra korruption. Det är bra att Kalla Fakta granskar partiernas transparens och att de följer lagstiftningen. 

SSU blev uppsökta av en person som i samarbete med Kalla Fakta försökt förmå SSU att ta emot pengar och hålla bidraget hemligt. 

– Vi uppfattade det som att han var rädd för konsekvenserna med att så tydligt ta ställning mot högerextremism, så vi var förstående för att han gärna ville vara anonym. Dock kom vi aldrig runt faktumet att vi inte tillåter anonyma donationer, säger Youbert Aziz, SSU:s kommunikationschef. 

Lagstiftningen medger möjligheten för partier att ta emot ekonomiska bidrag från andra organisationer och insamlingsstiftelser. En stiftelse vars syfte är att samla in pengar för att donera till välgörande ändamål måste vara registrerad som en insamlingsstiftelse och SSU tar ej emot bidrag från stiftelser som syftar till att hålla ett bidrag med redovisningsplikt anonymt. Bidragsgivaren uppgav att han årligen skänker större summor till välgörande ändamål.

– Vi föreslog att han till exempel skulle kunna starta en stiftelse, vilket är en rimlig sak att göra om man årligen skänker stora summor pengar till olika ändamål. Men vi var hela tiden tydliga med att vi kommer inte kunna medge anonymitet, att det alltid måste gå att spåra var pengarna kommer ifrån. I ett sista mejl till oss bad han oss vara mer kreativa och komma på ett anonymt sätt, men då tackade vi för oss, säger Youbert Aziz, SSU:s kommunikationschef.