Sök till SSU:s Palestinaprojekt!

SSU har sedan länge bedrivit projekt i Palestina och har ett starkt engagemang i frågan. Vi samarbetar med vår systerorganisation Fatah Youth med projekt på Västbanken och Gaza.

Vi har haft olika fokus på projektet genom åren med allt från interndemokrati, om hur man ordnar en kongress till utbildningar i kampanj och hur man rekryterar medlemmar på en gräsrotsnivå samt workshops om att stärka kvinnor i ledande positioner.

Under perioden 2017-2018 kommer vi att arbeta med att förena medlemmar ur Fatah Youth på Västbanken med Fatah Youth på Gaza, genom att ordna konferenser i något av grannländerna för att möjliggöra för båda delorganisationerna att mötas. De har inte möjlighet att besöka varandra på grund av ockupationen och på så sätt är det svårt att upprätthålla en stark politisk ungdomsorganisation med målet om att bli en enad självständig stat.

På Västbanken kommer SSU tillsammans med Fatah Youth även att ordna en SSU-skola i tresteg med fokus på olika ämnen som socialdemokrati, feminism och ledarskap.
SSU:s långsiktiga syfte med det nära samarbetet och projekten är att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot ockupationen.

SSU har även ett nära samarbete med våra israeliska systerorganisationer Young Meretz och Labour Youth. SSU fungerar ofta som en bro mellan organisationerna och möjliggör för dialog. Samarbetet med båda parter är en viktig förutsättning för fred.

Som medlem i projektgruppen är du med och planerar, utför och utvärderar projektet tillsammans med de andra medlemmarna i projektet och i dialog med den internationella sekreteraren och systerorganisationen. Det är ett spännande tillfälle att arbeta nära Palestinafrågan och utveckla SSU:s viktiga projekt.

Som projektaktiv förväntas du:
• Ha ett starkt engagemang i Palestinafrågan.
• Kunna lägga ca 3 veckor under ett år på projektet (resor, besök av systerorganisationer samt planeringsmöten i Sverige).
• Vara en god ambassadör för SSU i andra länder.
• Hålla en kontinuerlig kontakt med systerorganisationen i det andra landet
• Skriva kontinuerliga inlägg till den internationella bloggen om händelseutvecklingen i det berörda landet.
• Delta på planeringsträffarna i Sverige
• Delta aktivt under alla faser i projektet– planering, genomförande och utvärdering.
• Föreläsa i minst två distrikt per år om den politiska situationen i landet ni arbetar med.

Verkar det här intressant för dig och du är över 18 år?
Ansök då här genom att skriva en motivering om varför just du vill vara en del av projektgruppen.

Sista ansökningsdag är den 8 januari

Vid frågor kontakta SSU-förbundets internationella sekreterare rebecca.abrahamsson@ssu.se