Skriv under på LO:s kampanj mot vinster i välfärden

Gör Svenskt Näringsliv besvikna! Skicka in ditt remissvar till finansdepartementet och ta ställning för en välfärd fri från vinstuttag.