Satsa på vården för psykisk ohälsa – sälj inte ut BUP!

Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för sönderprivatiseringen och utförsäljningar i vården och skolan. 

Psykisk ohälsa har länge varit ett växande samhällsproblem. För att bryta utvecklingen är det viktigt att tidigt se och förebygga skillnader i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö hos barn och unga. Det ska också bli enklare att få en första kontakt med vården.

Samtidigt säljer Moderaterna ut barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i de regioner där de styr. I region Stockholm ska 16 BUP-mottagningar bli 9 med bristande tillgänglighet som följd. När mottagningar i områden med stora utmaningar läggs ner öppnas det i stället nya i välbärgade områden.

Stoppa utförsäljningarna  

Inte en enda BUP ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr. Detta är ett område som behöver satsas på, så fler barn får vård och stöd i tid. Socialdemokraterna kommer alltid sätta barnen före skattesänkningar eller utförsäljningar.

Snabbare kontakt med vården 

Alla barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska få snabb kontakt med vården. ”En väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården. Det kan handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå.

Bygg ut första linjens psykiatri 

Socialdemokraterna vill bygga ut och utveckla första linjens psykiatri, med fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

Stärk elevhälsan 

Vi vill stärka elevhälsan och skolans roll i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom hälsosamtal där frågor om psykisk hälsa ingår.

Fler ungdomsmottagningar 

Vi vill se fler ungdomsmottagningar som ger stöd till dem med lättare psykisk ohälsa.

Nationell stödlinje för psykisk ohälsa 

Vi vill införa en nationell stödlinje för psykisk ohälsa som kan ge ett professionellt och anonymt samtalsstöd, via till exempel telefon eller chatt, till personer med psykisk ohälsa eller självmordstankar och deras anhöriga. Stödlinjen ska vara ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och det stöd som erbjuds via civilsamhällets stödlinjer, och bidra till ökad tillgång till förebyggande stödåtgärder i samhället.