Samla, skola, påverka – digitalt

När samhället prövas behöver SSU göra sin del. Tiderna och förutsättningarna har förändrats sedan SSU bildades över 100 år sedan, men vi har alltid samlat, skolat och påverkat. Det kommer vi att göra även nu under denna kris – men på andra sätt.

Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen av coronaviruset för att ge vårdens anställda bättre förutsättningar att hjälpa människor. Vi måste alla följa myndigheternas råd och solidariskt ställa upp för de utsatta riskgrupperna. Men SSU:s politiska och organisatoriska arbete är viktigare nu än vad det har varit under lång tid.

Nu måste unga som är oroliga för denna och framtida epidemier ges möjlighet att organisera sig politiskt. 

Vi behöver bli fler som kämpar för ett starkare samhälle och mot skattesänkningar, privatiseringar och girighet som hotar Sveriges välfärd, trygghet och krisberedskap.

Därför kommer vi inte stoppas av rådande omständigheter som begränsar social interaktion. Vi ska också framöver samla, skola och påverka. 

 

Som alltid ska vi

Samla

Vi lägger i en högre växel när det gäller medlemsvärvning. Alla som tidigare tagit ställning för SSU:s värderingar ska bli inbjudna att aktivera sig i vår verksamhet för ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle. På de digitala platser där unga finns ska vi erbjuda fler personer att ta ett första steg in i ett politiskt engagemang genom att enkelt, digitalt och gratis bli medlemmar i SSU.

Skola

Runt om i landet har våra klubbar ställt om – möten och diskussionskvällar, föreläsningar och workshops genomförs nu digitalt. Detta arbete kommer vi stödja nationellt. Vi vet att det politiska engagemanget inte avgörs om det är i ABF-lokalen eller på nätet. På den här sidan har ABF-förbundet samlat allt du behöver för att lyfta er bildningsverksamhet: https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/

Påverka

SSU:s påverkansarbete kommer att fortsätta. Det kommer vi att göra på två sätt. Vi kommer att fortsätta opinionsbilda för våra politiska förslag i medierna, genom sociala medier och i motioner till Socialdemokraterna. Vi ska som samhällsmedborgare och folkrörelse även påverka vardagen och livet praktiskt. SSU kommer bidra till att hålla ihop vårt samhälle. Nu, och i framtiden.

 

På denna sida kommer vi löpande uppdatera med ny information och nya aktiviteter som genomförs med anledning av att SSU-verksamhet inte kan genomföras som vanligt med anledning Coronaviruset.

Tips på aktiviteter att genomföra för SSU i din kommun eller ditt distrikt:

  • Anordna digitala pluggkvällar där ni hjälper varandra med uppgifter.
  • Anordna digitala workshops/föreläsningar öppna för befintliga och nya medlemmar
  • Erbjud Socialdemokraterna i er kommun hjälp att ringa äldre partimedlemmar för att hjälpa dem i vardagen, exempelvis att handla eller med transporter.
  • Kom överens om en film, dokumentär eller serieavsnitt som ni ser var för sig för att sedan diskutera innehållet med varandra digitalt
  • Anordna digitala medlemsträffar för de som just nu inte går i skolan på dagarna
  • Skapa ett digitalt politiskt nätverk där ni samlar medlemmar från flera orter i Sverige för att lära er mer om ett särskilt ämne och för att påverka
  • Genomför en ringkväll för att återvärva medlemmar genom att peppa varandra digitalt och sedan följa upp hur det gick
  • Genomföra “digitala dörrknackningar” genom att välja olika kommentarsfält och grupper och bemöta argument

Har ni planerat en medlemsträff eller något annat viktigt möte och inte vet hur ni ska genomföra det? ABF har satt upp en hjälplinje för alla som behöver tips och stöd inför möten som måste genomföras på nya sätt. Mejla till motesakuten@abf.se och läs mer här: https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/

Kolla in ABF:s lista över några exempel som gjorts runt om i landet för att få ännu mer inspiration till vad ni kan göra hos er: https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/tips-och-inspiration/

Frågor?