Nya SSU-kravet på regeringen: inför byggamnesti för ökat bostadsbyggande

Bostadsbristen är enorm i Sverige. Den nuvarande situationen på bostadsmarknaden ökar ojämlikheten och hotar tillväxten i Sverige. De allra flesta är överens om att byggtakten måste öka, och det är särskilt sant om regeringens målsättning om 250 000 nya bostäder till år 2020 ska uppnås.
Krångliga regelverk gör byggandet långsamt och dyrt. Därför föreslår SSU en byggamnesti för ökat bostadsbyggande. Det skriver SSU:s förbundsordförande Philip Botström i debattartikel på Svd.se.

– Bostadsbristen hotar svensk tillväxt och ökar ojämlikheten. Att göra det snabbare och billigare att bygga nytt är nödvändigt, därför föreslår vi en byggamnesti, säger Philip Botström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.

Sluta premiera ”not in my backyard”-mentalitet
En förklaring till att bostadsbyggandet går långsamt är att det finns stora möjligheter att överklaga nybyggnation. En individ kan överklaga i upp till fyra instanser, något som innebär att bostadsprojekt försenas och fördyras.

– Idag premieras ”not in my backyard”-mentalitet och dyra parkeringsplatser framför ökat byggande. Vi vill att regeringen inför en byggamnesti för att göra det snabbare och billigare att komma igång med byggandet, säger Philip Botström.

Detta ingår i förslaget
1. Kommunala byggmål och ökat statligt stöd
– Varje kommun ska ges ett tydligt mål om bostadsbyggandet.
– Regeringen bör inrätta en enhet med enda uppgift att stötta kommunerna i plan- och byggprocessen.

2. Sluta premiera ”not in my backyard”-mentaliteten
– Ändrat regelverk för att minska antalet instanser det går att överklaga till.

3. Billiga bostäder istället för parkeringsplatser
– Se över lagstiftning och regelverk som fördyrar bostadsbyggande. Som en del i det bör de kommunala parkeringsnormerna ses över.

4. Låt inte byggklar mark lämnas orörd
– System som innefattar samtliga kommuner, med maxtider för byggnation och vite om tidplan överskrids.
– Statlig skatt på obebyggd, detaljplanerad mark som ligger i nära anslutning till kollektivtrafik.Här kan du läsa hela artikeln. Dela gärna för att hjälpa till att sätta press på bostadsministern!